Czym są certyfikaty SSL?

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem

zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. 

Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami.

Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny, zawierają informację o właścicielu domeny,

jego adresie ip. Dane zaszyfrowane są kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

W przypadku stron chronionych certyfikatem SSL zobaczysz przedrostek https://

Także wasze dane które podajecie przy rejestracji na stronie auditorium.pl i pieniądze są w 100%

bezpieczne.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW W NASZYM SKLEPIE...